• ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W LEŻAJSKU

Murarz – tynkarz

Zawód murarz – tynkarz wiąże się z wykonywaniem z kamienia, cegły, bloczków, pustaków i innych materiałów elementów konstrukcyjnych i niekonstrukcyjnych budynków, budowli, tynków oraz prowadzeniem w tym zakresie prac remontowych, rozbiórkowych, naprawczych i konserwatorskich. Murarz – tynkarz posługuje się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, normami, katalogami.

Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia:

BUD.12. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich.

Absolwent po ukończeniu kierunku: murarz – tynkarz potrafi:

– wykonywać zaprawy murarskie, tynkarskie i mieszanki betonowe,

– stosować różne sposoby i techniki murowania konstrukcji budowlanych,

– wykonywać tynki zewnętrzne i wewnętrzne,

– wykonywać roboty remontowe i naprawcze murów i tynków,

– stosować przepisy oraz kryteria dotyczące jakości robót budowlanych, murarsko –    tynkarskich, izolacyjnych i remontowych,

– dokonywać przedmiaru i obmiaru wykonanych robót budowlanych oraz sporządzać ich rozliczenie.

Murarz – tynkarz może znaleźć zatrudnienie:

– w przedsiębiorstwach budowlanych,

– w zakładach remontowo – budowlanych,

– w ramach własnej działalności gospodarczej,

– w firmach budowlanych poza granicami kraju.

Galeria

Skip to content