• ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W LEŻAJSKU

„ Lwowskie Koloryty” – bohaterskie społeczeństwo, kultura, kuchnia, bałak przedwojennego Lwowa – w projekcie uczniowskim – wyniki konkursu

      W dniu 17 grudnia nastąpił finał  konkursu interdyscyplinarnego pt. „Lwowskie Koloryty”.  Jego  celem nadrzędnym było wzbudzenie   uczuć patriotycznych, a także zainteresowanie uczniów  kulturą i historią polskiego przedwojennego Lwowa. 

Przygotowując się do konkursu,  uczniowie poznawali  bohaterstwo mieszkańców dawnego Lwowa,  ich  walkę  o niepodległość Polski, działalność  wybitnych polskich poetów, pisarzy, naukowców, zaznajamiali się z  polskimi  tradycjami, językiem lwowskiej ulicy, kuchnią. Redagując projekty,  uczestnicy  konkursu  pracowali nad   umiejętnością przekazu informacji na temat ważnych  wydarzeń z   historii swojej Ojczyzny w językach: polskim i obcych.

    Wyniki konkursu przedstawiają się następująco:

I miejsce :  Sara Niemirska- kl. 3 TI      opiekun- mgr Sylwia Krukowiecka – Niemiec

II miejsce:  Jakub Wiliński- kl. 2 TR         opiekun- mgr  inż. Dariusz Wołczasty

III miejsce : Szymon Terech- kl. 1 TD      opiekun- mgr  Katarzyna Wiatrowicz

Wyróżnienie: Anna Bucior- kl. 1 TH       opiekun- mgr Joanna Jakucka

 Dziękujemy wszystkim uczestnikom  za udział w konkursie, opiekunom za przygotowanie młodzieży,  a zwycięzcom serdecznie  gratulujemy!

Konkurs przygotował  i przeprowadził  Klub Miłośników Lwowa działający w naszej szkole, nad którym opiekę sprawują panie: Małgorzata Korczyńska, Sylwia Krukowiecka- Niemiec, Anna Marciniak- Grabarz.

Podziękowania:

Składamy serdeczne podziękowania Starostwu Powiatowemu w Leżajsku oraz Radzie Rodziców przy Zespole Szkół Technicznych w Leżajsku za ufundowanie nagród dla laureatów konkursu.

Może Ci się również spodoba

Skip to content