• ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W LEŻAJSKU

Konkurs polonistyczny „Po polsku o historii”

Celami tego przedsięwzięcia była popularyzacja wiedzy na temat poprawnej polszczyzny oraz historii narodowej, doskonalenie umiejętności ortograficzno – interpunkcyjnych, rozwój czytelnictwa i zainteresowań humanistycznych młodzieży. Konkurs odbył się 14 marca w pracowni polonistycznej B16, wzięli w nim udział uczniowie klas drugich technikum i ZSZ. Uczestnicy  musieli wykazać się znajomością zasad ortograficznych i interpunkcyjnych, umiejętnością ich właściwego zastosowania, ze szczególnym uwzględnieniem wyrazów związanych z ważnymi postaciami i wydarzeniami historycznymi.

Laureatami zostali:

I miejsce – Kamil Wołczasty z klasy II TD

II miejsce – Mateusz Smycz z klasy II TI

III miejsce – Natalia Kłos z klasy II D

Zwycięzcy otrzymają nagrody książkowe i pamiątkowe dyplomy.

Konkurs zorganizowały i przeprowadziły nauczycielki języka polskiego: Ewa Kossak – Hospod, Katarzyna Rudzińska i Krystyna Giża – Polak.

 

Może Ci się również spodoba

Skip to content