KONKURS PLASTYCZNY pt. „TOLERANCYJNI” REGULAMIN KONKURSU

konkurs
Aktualności 2019/2020

KONKURS PLASTYCZNY pt. „TOLERANCYJNI” REGULAMIN KONKURSU

1.Organizator:

 Zespół Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki w Leżajsku – biblioteka szkolna.

2.Cele konkursu:

–  poszerzenie wiedzy na temat tolerancji,
–  promowanie pozytywnych postaw wobec odmienności,
–  pobudzanie aktywności uczniów,
–  rozwijanie zainteresowań plastycznych,
–  wspieranie plastycznych uzdolnień uczniów.

3.Warunki:

–  zadaniem uczestników konkursu jest przygotowanie pracy plastycznej wykonanej samodzielnie i nigdzie wcześniej niepublikowanej. Temat pracy dotyczy szeroko rozumianej TOLERANCJI,

–  konkurs skierowany jest do uczniów  Zespołu Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki w Leżajsku,

–  praca powinna spełniać kryteria: format nie mniejszy niż A4, technika dowolna,

–  praca powinna być zaopatrzona w czytelny podpis zawierający: imię i nazwisko i klasę.

4.Termin:

–  prace należy składać do 14 listopada 2019 r. do  biblioteki szkolnej.

5. Rozstrzygnięcie konkursu:

–  15 listopada 2019r odbędzie się posiedzenie  jury, podczas którego  wyłonieni zostaną zwycięzcy. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się 19 listopada 2019r.

6. Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje jego Regulamin.

Skip to content