KONKURS PLASTYCZNY

11
Aktualności 2022/2023

KONKURS PLASTYCZNY

„O tyle świat będzie lepszy, o ile nauczymy się, że los ludzi jest wspólny, że jednocześnie jesteśmy różni i tacy sami”

                                                                                                           L. Kołakowski

KONKURS PLASTYCZNY

pt. „GRANICE TOLERANCJI”

Biblioteka szkolna zaprasza do udziału w konkursie plastycznym dotyczącym kształtowania kreatywnej, pełnej tolerancji postawy wobec inności.

REGULAMIN KONKURSU

Organizator:

 Zespół Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki w Leżajsku – biblioteka szkolna.

Cele konkursu:

–  poszerzenie wiedzy na temat tolerancji,
–  promowanie pozytywnych postaw wobec odmienności,
–  pobudzanie aktywności uczniów,
–  rozwijanie zainteresowań plastycznych,
–  promowanie młodych talentów.

Warunki:

–  zadaniem uczestników konkursu jest przygotowanie pracy plastycznej wykonanej samodzielnie
i nigdzie wcześniej niepublikowanej. Temat pracy dotyczy szeroko rozumianej TOLERANCJI,

–  konkurs skierowany jest do uczniów  Zespołu Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki
w Leżajsku,

–  praca powinna spełniać kryteria: format nie mniejszy niż A4, technika dowolna,

–  praca powinna być zaopatrzona w czytelny podpis zawierający: imię i nazwisko i klasę.

Termin:

–  prace należy składać do 25 listopada 2022 r. do  biblioteki szkolnej.

Rozstrzygnięcie konkursu:

–  28 listopada  2022 r. odbędą się prace jury, podczas których wyłonieni zostaną zwycięzcy.

 Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się 5grudnia 2022 r.

Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje jego Regulamin.

Skip to content