• ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W LEŻAJSKU

Konkurs kaligraficzny „Moje motto życiowe”

Nauczyciele poloniści zapraszają chętnych uczniów technikum oraz branżowej szkoły do udziału w konkursie kaligraficznym „Moje motto życiowe”. Konkurs ma za zadanie promowanie wartości etyczno-patriotycznych, przy jednoczesnym kształceniu estetycznego pisma poprzez kaligrafię.

Każdy uczestnik konkursu powinien samodzielnie napisać piórem na Karce z bloku technicznego lub specjalnym pergaminie swoje motto życiowe (z podaniem autora motta).

Przyjmowane będą tylko prace preferujące pozytywne podejście do życia, tekst zgodny z normami językowymi i zasada  stosowności.

Termin zbierania prac konkursowych : październik – listopad 2021 r. Prace należy składać u nauczycieli polonistów: Renaty Suszyło-Martuli, Beaty Prościak, Małgorzaty Sroki, Ewy Kossak- Hospod, Krystyny Giży – Polak.

Możesz również polubić…

Skip to content