• ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W LEŻAJSKU

KOMUNIKAT

W związku z ogłoszeniem w dniu 24 kwietnia 2020r. przez Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej harmonogramu przeprowadzania egzaminu maturalnego, nowe terminy egzaminu maturalnego od 8 czerwca 2020 r., działając na podstawie §5 ust. 2 pkt. 1 lit. B rozporządzenia MEN z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie organizacji roku szkolnego, ustalam nowe terminy dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkole. Dni wolne przypadną: 8 czerwca, 9 czerwca, 10 czerwca 2020r. Terminy dni wolnych w szkole ustalone we wrześniu 2019 r. tracą ważność.

Może Ci się również spodoba

Skip to content