Global Money Week – Światowy Tydzień Pieniądza 2024 w Zespole Szkół Technicznych

202406110759041
Aktualności 2023/2024

Global Money Week – Światowy Tydzień Pieniądza 2024 w Zespole Szkół Technicznych

Nasza szkoła wzięła udział w międzynarodowej kampanii Global Money Week, która  adresowana jest  do dzieci i młodzieży z całego świata. Organizatorem kampanii jest Międzynarodowa Sieć ds. Edukacji Finansowej działająca przy Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju – OECD/INFE. Koordynatorem akcji w Polsce jest Urząd Komisji Nadzoru Finansowego.
Tegoroczna – XII edycja GMW – odbyła się pod hasłem:  Zabezpiecz swoje pieniądze i swoją przyszłość (Protect your money, secure your future). Tematyka kampanii  dotyczyła bezpiecznego gospodarowania pieniędzmi i  podkreślała znaczenie odpowiedzialnego i świadomego podejścia do finansów osobistych poprzez rozumienie potencjalnych zagrożeń. Wśród tych zagrożeń można wymienić: oszustwa finansowe, takie jak podszywanie się pod inną osobę w celu wyłudzenia poufnych informacji (phishing), wykorzystywanie fikcyjnych pośredników usług finansowych (money muling) oraz  oszustwa związane z zakupami w  Internecie, a także zagrożenia związane z ochroną danych, np. kradzież tożsamości.
 W ramach przedmiotów: podstawy przedsiębiorczości, biznes i zarządzanie uczniowie  wzięli udział w przygotowanych  webinarach CEDUR.
Ich tematyka dotyczyła takich zagadnień jak m.in.:

  • bezpieczeństwo w Internecie – jak nie dać się oszukać przez cyberprzestępców,
  • co warto wiedzieć z perspektywy początkującego inwestora,
  • jak racjonalnie podejmować decyzje finansowe,
  • skąd się biorą pieniądze w banku,
  • jakie są sposoby budowania zabezpieczenia emerytalnego.

Świetnie przygotowane prezentacje i wykłady, dały uczniom szansę pogłębienia wiedzy dotyczącej szeroko pojętego bezpieczeństwa. Przeprowadzona kampania Global Money Week  zainspirowała młodzież naszej szkoły do zdobywania wiedzy i umiejętności z zakresy finansów osobistych, przedsiębiorczości, gospodarności oraz mądrego oszczędzania, które są niezbędne do osiągnięcia samodzielności finansowej w dorosłym życiu.
Szkolnymi koordynatorami Global Money Week były Ewelina Surma i Lidia Nowak.

Skip to content