• ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W LEŻAJSKU

„Co młody człowiek powinien wiedzieć zanim podejmie pierwszą pracę” – spotkanie z przedstawicielami Okręgowego Inspektoratu Pracy w Rzeszowie

25 listopada uczniowie klas: 4TD, 3TD, 3TE, 2TD, 2 TR, 2 TF, 3 TH, 3D wraz
z nauczycielami wzięli udział w spotkaniu edukacyjnym z
przedstawicielamiOkręgowego Inspektoratu Pracy w Rzeszowie – nadinspektor Barbarą Czarnek i inspektorem Markiem Gołasiem na temat podstawowych zagadnień prawa pracy ,,Co młody człowiek powinien wiedzieć zanim podejmie pierwszą pracę” oraz zagrożeń wypadkowych występujących
w  pracy.

Podczas spotkania zwrócono uwagę na zagadnienia związane z zasadami nawiązywania
i rozwiązywania stosunku pracy, praw i obowiązków pracowników oraz pracodawców wynikających z zatrudnienia. Omówiono różnice pomiędzy umową o prac a umowami cywilnoprawnymi. Pani nadinspektor podkreśliła, iż podejmując pracę, ważne jest podpisanie odpowiedniego rodzaju umowy oraz zwrócenie uwagi na warunki w niej zawarte.

Młodzież poznała zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, z którymi może mieć kontakt
w zakładach pracy podczas praktyk zawodowych. Informacje dotyczyły głównie odzieży ochronnej, zabezpieczenia stanowisk pracy czy świadomości czynników szkodliwych. Przedstawione zostały również przepisy BHP zawarte w Kodeksie Pracy oraz zagrożenia wynikające z nieprzestrzegania przepisów BHP w miejscu pracy. Uczniowie poznali prawo każdego pracownika do informowania odpowiednich służb o wszelkich nieprawidłowościach i łamaniu przepisów Kodeksu Pracy i przepisów BHP. 

Dziękujemy pracownikom Państwowej Inspekcji Pracy w Rzeszowie za wsparcie w dobrym przygotowaniu uczniów do wejścia na rynek pracy.

Może Ci się również spodoba

Skip to content