• ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W LEŻAJSKU

Branżowa Szkoła I Stopnia

Nauka w branżowej szkole I stopnia trwa trzy lata. Program przewiduje zarówno przedmioty zawodowe, jak i ogólne. Szkolenie zawodowe odbywa się w formie praktycznej nauki zawodu lub dla określonych zawodów u pracodawcy. W szkole branżowej wyodrębniono jedną kwalifikację. Po ukończeniu szkoły i zdaniu egzaminu z danej kwalifikacji, absolwent otrzymuje dyplom, umożliwiający podjęcie pracy.

Po ukończeniu szkoły branżowej I stopnia, istnieje możliwość kontynuowania nauki w dwuletniej szkole branżowej II stopnia lub w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych (począwszy od klasy II) oraz podnoszenie kwalifikacji zawodowych na kursach kwalifikacyjnych. W branżowej szkole I stopnia dużą liczbę godzin stanowią zajęcia praktyczne, które służą przede wszystkim nabywaniu kompetencji zawodowych.

Skip to content