• ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W LEŻAJSKU

Aktualności

Informujemy, że w terminie od 16 kwietnia 2019 do 26 kwietnia 2019  ( do godziny 14.30 ) trwa rekrutacja uczniów/nnic na staże wakacyjne/ praktyki zawodowe 2019r.  lipiec
( 01.07.2019 – 26.07.2019 )
w ramach projektu RPO WP na lata 2014-2020, Działanie 9.4,
pt. „Dobry start w zawodową przyszłość”.

Prosimy o :

  1. Zapoznanie się z regulaminem dotyczącym stażu zamieszczonym w zakładce Zakres rzeczowy projektu
  2. Pobranie i wydrukowanie Formularza zgłoszenia na staż/praktykę zawodową, zamieszczonego w Dokumentach projektowych, wypełnienie go czytelnie drukowanymi literami i złożenie w terminie rekrutacji do Pani Krystyny Zastawny.
  3. Formularze dostępne są też w sekretariacie uczniowskim
Skip to content