Zrobili pierwszy krok do sukcesu – zostali stypendystami!

 W bieżącym roku szkolnym szesnastu uczniów naszej szkoły: Łukasz Zebzda z IV TI, Łukasz Mączka z IV TI, Aleksander Socha z IV TI, Adam Młynek z IV TI, Kamil Bączek z IV TI, Hubert Cierpisz z IV TD, Piotr Skok z IV TD, Arkadiusz Moszkowicz z IV TD, Joanna Zając z III TI, Wojciech Lorenc z III TB, Maciej Tudryn z III TD, Mateusz Grabarz z II TI, Jakub Flis II TD, Klaudia Karwan z II TD, Radosław Pytel z II TD, Patrycja Urban z III TH otrzymało stypendium w ramach projektu „Wsparcie stypendialne uczniów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych” realizowanego przez Urząd Marszałkowski w Rzeszowie.

Opiekunowie stypendystów: Pani Marta Śmiałek, Pani Magdalena Tokarz – Zwolińska, Pani Ewelina Surma, Pan Tomasz Kasper i Pan Wojciech Miś przygotowali Indywidualny Plan Rozwoju dla każdego z uczniów. Znalazły się w nim m.in. takie punkty jak: udział w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, przeprowadzanie różnego rodzaju badań i projektów związanych z obranym kierunkiem nauki, poszerzanie zainteresowań związanych z naukami ścisłymi, udział w ćwiczeniach i wykładach organizowanych przez uczelnie wyższe, ukończenie różnego rodzaju kursów oraz zdobycie certyfikatów np. ECDL i CISCO.

 

Jednymi z kryteriów przyznawania stypendiów były wyniki nauczania oraz szczególne osiągnięcia w zakresie przedmiotów zawodowych, które u naszych uczniów zostały ocenione bardzo wysoko. Otrzymane stypendium uczniowie przeznaczą na zakup pomocy dydaktycznych, książek, literatury fachowej, przydatnych w zdobywaniu wiedzy zawodowej. Nauczyciele pracują wspólnie z uczniami. Dzięki temu młodzież bierze udział w różnych przedsięwzięciach rozwijających ich zainteresowania naukami ścisłymi. Wszyscy stypendyści mają udostępnione nowoczesne pracownie i laboratoria, w których mogą przeprowadzać własne badania potrzebne do realizacji planu rozwoju. Dzięki warunkom stworzonym przez szkołę uczniowie spełniają kryteria stypendialne, a otrzymane stypendium motywuje do dalszych działań.

Zachęcamy młodzież naszej szkoły do składania wniosków w przyszłym roku szkolnym a zainteresowanych odsyłamy do regulaminu umieszczonego na stronie www.wrotapodkarpackie.pl

Może Ci się również spodoba