Zespoły przedmiotowe

Zespół Przedmiotów Humanistycznych

Zespół Przedmiotów Matematyczno – Fizycznych

Zespół Przedmiotów Mechanicznych

Zespół Przedmiotów Ekonomicznych

Zespół Języków Obcych

Zespół Przedmiotów Pomocniczych

Zespół Przedmiotów Elektrycznych i Elektronicznych

Zespół Praktycznej Nauki Zawodu

Zespół Wychowawczy