Zespół Szkół Technicznych podpisał umowę partnerską o współpracy z Wydziałem Mechaniczno-Technologicznym Politechniki Rzeszowskiej

7 lutego w auli  naszej szkoły podpisana została umowa partnerska o współpracy pomiędzy Zespołem Szkół Technicznych w Leżajsku a Wydziałem Mechaniczno-Technologicznym Politechniki Rzeszowskiej w Stalowej Woli. Umowę podpisali dr hab. inż. Grzegorz Masłowski, prof. PRz. – Prorektor ds. kształcenia oraz mgr Halina Samko Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Leżajsku. W spotkaniu uczestniczyli również m.in. dr hab. inż. Aleksander Mazurkow, prof. PRz. –  Dziekan Wydziału Mechaniczno-Technologicznego w Stalowej Woli, dr Andrzej Chmielowiec – Prodziekan ds. kształcenia Wydziału Mechaniczno-Technologicznego w Stalowej Woli, Monika Karwan – Kierownik Administracyjny Wydziału Mechaniczno – Technologicznego w Stalowej Woli, Piotr Ludian, pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Mechaniczno-Technologicznego w Stalowej Woli, Marek Śliż – Starosta Powiatu Leżajskiego, Lucjan Czenczek – Wicestarosta Powiatu Leżajskiego oraz dyrekcja, nauczyciele i młodzież Zespołu Szkół Technicznych w Leżajsku.

Podpisanie umowy było poprzedzone wykładem dr Andrzeja Chmielowca na temat Informatyki kwantowej, który spotkał się z dużym zainteresowaniem uczniów klas maturalnych. Następnie przedstawiona została oferta edukacyjna Wydziału Mechaniczno-Technologicznego Politechniki Rzeszowskiej na rok akademicki 2019/2020. Kolejnym punktem spotkania było powitanie przybyłych gości i młodzieży przez Panią Dyrektor Halinę Samko i podziękowanie za nawiązaną współpracę, które obejmuje m.in. patronat nad klasami  o profilu mechanicznym, udział młodzieży w konferencjach i sympozjach naukowych organizowanych przez uczelnię oraz współpracę z kołami naukowymi. Dr hab. inż. Grzegorz Masłowski, prof. PRz. – Prorektor ds. kształcenia, wyraził uznanie dla ZST w Leżajsku, jako placówki oświatowej kształcącej prawie 1500 uczniów, jej  bazy dydaktycznej i zaprosił młodzież do współpracy oraz podjęcia studiów wyższych na Politechnice Rzeszowskiej. Ostatnim punktem spotkania było uroczyste podpisanie porozumienia.

Może Ci się również spodoba