XII Międzypowiatowy Festiwal Piosenki Obcojęzycznej

28 marca 2019 roku w auli naszej szkoły odbył się XII Międzypowiatowy Festiwal Piosenki Obcojęzycznej.

 Festiwal rozpoczął się od powitania zaproszonych gości –  Pani Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Aurelii Kryli,  Dyrekcji Zespołu Szkół Technicznych oraz przybyłych uczestników wraz z ich opiekunami.  Konkurs był podzielony na dwie kategorie wiekowe: gimnazja/szkoły podstawowe i szkoły ponadgimnazjalne. 

Wszystkie występy oceniało jury w składzie:

pani Małgorzata Pieniążek, nauczycielka języka niemieckiego w ZST,

pan Konrad Dąbek, absolwent szkoły muzycznej, gra na wielu instrumentach, współpracuje z Zespołem Pieśni i Tańca „Ziemia Leżajska”, nauczyciel w ZST,

pan Bogdan Pęcak, przewodniczący jury –  dyrektor Ogniska Muzycznego w Leżajsku, wiceprezes Towarzystwa Ognisk i Szkół Artystycznych w Rzeszowie.

Po zakończonych przesłuchaniach konkursowych jury udało się na obrady, a uczestnicy oraz ich opiekunowie na słodki poczęstunek.

Przed ogłoszeniem werdyktu głos zabrał przewodniczący jury, który swoje słowa skierował głównie do młodzieży, gratulując im talentów i życząc powodzenia.

Tegorocznymi zwycięzcami zostali:

Kategoria: gimnazja /szkoły podstawowe – soliści

Miejsce I –  Kamila Tęcza  z Zespołu Szkół w Wólce Niedźwiedzkiej

Miejsce II – Katarzyna Długosz z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Leżajsku

Miejsce III – Katarzyna Maruszak ze Szkoły Podstawowej im. Św. Franciszka z Asyżu w Jelnej

Kategoria: gimnazja /szkoły podstawowe – zespoły

Miejsce I – Julia Czadowska, Aleksandra Wośko ze Szkoły Podstawowej w Sarzynie

Miejsce II – Agata Jaskierska, Alicja Krzywonos z Zespołu Szkół w Giedlarowej

Miejsce III – Julia Baran, Gabriela Zalot, Anna Malach, Aleksandra Kondub, Mateusz Duda ze Szkoły Podstawowej im. Św. Stanisława Kostki w Chałupkach Dębiańskich

Kategoria: szkoły ponadgimnazjalne

Miejsce I – Magdalena Mach z Zespołu Szkół Licealnych w Leżajsku

Miejsce II – Aleksandra Kostek z Zespołu Szkół Technicznych w Leżajsku

Miejsce III Maciej Czechowicz  z Zespołu Szkół Technicznych w Leżajsku

Nagrody dla zwycięzców wręczyli: pani Dyrektor Halina Samko,  pani Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Aurelia Kryla oraz jurorzy.

Wszyscy opiekunowie występujących artystów otrzymali  pisemne podziękowania za przygotowanie uczniów do XII Międzypowiatowego Festiwalu Piosenki Obcojęzycznej.

Szczególne podziękowania należą się Dyrekcji ZST w Leżajsku za wsparcie i umożliwienie przeprowadzenia konkursu oraz  Zespołowi Języków Obcych za organizację tak dużego przedsięwzięcia.

Bardzo serdecznie dziękujemy również naszym kolegom z innych zespołów przedmiotowych za wsparcie techniczne przy organizacji Festiwalu.

Słowa wdzięczności kierujemy do sponsorów, którzy wsparli nas finansowo i rzeczowo. Są nimi:

Starostwo Powiatowe w Leżajsku, Rada Rodziców przy Zespole Szkół Technicznych w Leżajsku, Wydawnictwo Oxford, księgarnia Eurydyka z Leżajska.

Jeszcze raz gratulujemy wszystkim laureatom, uczestnikom oraz ich opiekunom.

Może Ci się również spodoba