WYNIKI MIĘDZYNARODOWEGO KONKURSU INFORMATYCZNEGO BÓBR

 

„Bóbr” to polska nazwa powołanego do życia w 2004 roku na Litwie międzynarodowego konkursu Bebras z zakresu informatyki oraz technologii informacyjnej i komunikacyjnej. W dniu 13 listopada, w murach naszej szkoły, do tego konkursu przystąpiło 18 uczniów, którzy zmierzyli się z zadaniami z zakresu programowania, algorytmiki i logicznego myślenia.

Wyniki uczniów naszej szkoły dostępne są u koordynatora Tomasza Kaspra.

Wyniki międzynarodowe będą dostępne na stronie http://www.bobr.edu.pl w późniejszym terminie.

Może Ci się również spodoba