W Zespole Szkół Technicznych powstał Klub Miłośników Lwowa

„Lwów to dla mnie zagranica,
Śpiewny język, stare kino…
Lwów to dla mnie tajemnica –
Niezaznana nigdy miłość.
Lwów to czas, co się oddala,
Przedwojenny elementarz,
To Wesoła Lwowska Fala…
No i Łyczkowski Cmentarz.”

R. Kołakowski

W Zespole Szkół Technicznych powstał Klub Miłośników Lwowa

24 września rozpoczął swoją oficjalną działalność Klub Miłośników Lwowa. Na spotkanie inauguracyjne  przybył pan Marian Matkowski  z Towarzystwa Miłośników Lwowa i  Kresów Południowo – Wschodnich. Podczas wykładu,  prelegent zachęcał  młodzież  do utrzymywania pamięci o mieście, które  przez sześć stuleci   znajdowało się w granicach polskich,  jego  mieszkańcy niejednokrotnie  wsławiali się heroizmem broniąc polskich  granic  i  w którym   polscy artyści i  inteligencja pozostawili   po sobie niezmiernie   bogatą spuściznę. Największe  wrażenie  na młodzieży zrobiły opisy walk o Lwów i pełna poświęcenia  patriotyczna postawa  gimnazjalistów i studentów,  którzy złożyli swoje młode życie  w walce o wolność ojczyzny. Cytując za prelegentem: „ Tu każdy kamień woła o pamięć, tu każda piędź ziemi jest przesiąknięta polską krwią”.

Pan Matkowski podziękował również za dotychczasową, już trzyletnią, współpracę naszej szkoły  z Towarzystwem Miłośników Lwowa i Kresów Południowo – Wschodnich,  polegającą głównie   na włączaniu się w  zbiórki  środków finansowych i rzeczowych na rzecz Polaków mieszkających na Kresach., wspólnych wyjazdach na Cmentarz Orląt we Lwowie oraz  na uroczystości patriotyczne do Zadwórza.

Spotkanie  uświetniły występy uczniów naszej szkoły. Ilona Kuraś z klasy III TI  znakomicie  oddała klimat dawnego Lwowa w piosence: „Bal u weteranów”, do  której  brawurowy akompaniament  na akordeonie stworzyła   Kinga Majczak z klasy III TG. Jan Bejster z klasy I TB,  również na akordeonie,  zaprezentował autorską wersję piosenki:  „ Tylko we Lwowie”, natomiast  Klaudia Urban  z  klasy III TG wyrecytowała wiersz pt. „ Urodzić się na Kresach”. Uczniowie  klasy II TS: Mateusz  Pietrycha i Adam Łój  wykonali  okolicznościową gazetkę, z kolei: Konrad Sobuś, Mateusz Wawrzak, Tomasz Majkut z III TC oraz Gabriela Bełz, Magdalena Danys, Sabina Kuras, Karolina Majkut, Barbara Kuczek, Zuzanna Marciniec z klasy II TL przygotowali pyszny  słodki poczęstunek.

Serdecznie dziękuję panu M. Matkowskiemu za przyjęcie zaproszenia, nauczycielom: Monice  Zawistowskiej , Annie  Marciniak- Grabarz,   Małgorzacie  Charko i Sylwii Krukowieckiej  – Niemiec   za pomoc w zorganizowaniu spotkania, uczniom i ich rodzicom za przygotowanie poczęstunku.

                                                                                                          Małgorzata Korczyńska

GALERIA

 

Może Ci się również spodoba