Uczeń z naszej szkoły najlepszy na Podkarpaciu

 W dniu 14.11.2019 r. w Zespole Szkół Technicznych im. T. Kościuszki w Leżajsku odbyło się szkolenie z zakresu bezpiecznej pracy w rolnictwie, połączone z eliminacjami szkolnymi do Olimpiady Wiedzy BHP w Rolnictwie Indywidualnym, w której fundatorem nagród była Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego  – oddział terenowy w Leżajsku.

W szkoleniu i eliminacjach  wzięło udział 25 uczniów technikum mechanizacji rolnictwa i agrotroniki. Młodzież rozwiązywała test składający się z 30 zadań jednokrotnego wyboru. W wyniku eliminacji wyłoniony został uczeń klasy 3TS  Adam Gurdziel, który reprezentował szkołę w finale wojewódzkim 22 listopada 2019 r., gdzie został laureatem.

Organizatorami Olimpiady były:  Państwowa Inspekcja Pracy w Rzeszowie, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego(KRUS), Podkarpacka Izba Rolnicza (PIR), Agencja Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR), AGROHURT S.A w Rzeszowie, Podkarpacki Urząd Wojewódzki
w Rzeszowie, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR), Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale (PODR).

W finale brało udział 15 szkół średnich z województwa podkarpackiego.

Adam  zajął pierwsze miejsce, zdobywając  puchar oraz liczne nagrody rzeczowe.

Serdecznie gratuluję wyniku.

 Kazimierz Błoński

Może Ci się również spodoba