Technik żywienia i usług gastronomicznych

Technik żywienia i usług gastronomicznych to zawód, który łączy w sobie umiejętności kucharza, doradcy żywieniowego i organizatora usług gastronomicznych. Technik żywienia i usług gastronomicznych posiada umiejętności oceniania jakości żywności, dobierania parametrów  jej przechowywania,  sporządzania potraw, dekorowania, porcjowania i serwowania  zgodnie ze sztuką obsługi konsumenta. Potrafi zaplanować i ocenić sposób żywienia różnych grup ludności, zorganizować produkcję gastronomiczną, jak również zaplanować i zrealizować usługi gastronomiczne.

Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia:

TG 07. Sporządzanie  potraw i napojów,

TG 16. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych.

Absolwent kończący szkołę w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych:

– przygotowuje  potrawy według receptur gastronomicznych, zachowując dbałość o ich wartość odżywczą i bezpieczeństwo zdrowotne,

– stosuje różne  techniki dekorowania potraw, dobiera odpowiednie naczynia do ich podawania,

– posiada umiejętność serwowania potraw,

– potrafi nakrywać stoły, uwzględniając okoliczność przygotowywanego posiłku oraz odpowiednio dobrać elementy dekoracji stołów,

– układa i ocenia jadłospisy,

– organizuje imprezy okolicznościowe, kalkuluje koszty produkcji i usług gastronomicznych, – potrafi pracować w zespole i organizować pracę współpracujących i podlegających mu pracowników,

– posługuje się językiem obcym zawodowym,

– podczas nauki uczeń tego kierunku może uczestniczyć w kursach: kelner – barman, barista.

Technik żywienia i usług gastronomicznych może znaleźć zatrudnienie jako:

– szef kuchni zakładów gastronomicznych typu otwartego i zamkniętego,

– manager zakładu gastronomicznego,

– pracownik firm cateringowych na różnych stanowiskach np. organizatora usług cateringowych, doradcy żywieniowego,

– kelner,

– może prowadzić własną działalność gospodarczą w branży gastronomicznej.

W procesie naboru punktowane będą następujące przedmioty:

  1. język polski
  2. matematyka
  3. biologia
  4. język obcy

Przewidywany próg punktowy – 80

 

Galeria