Technik żywienia i usług gastronomicznych

Technik żywienia i usług gastronomicznych
Uczniowie kształcący się w tym zawodzie uczą się planowania jadłospisów indywidualnych i grupowych, rozróżniania surowców spożywczych pod względem wartości odżywczej, warunków przechowywania potraw, obsługi maszyn i urządzeń gastronomicznych. Ukończenie tego kierunku daje szansę pracy w zakładach gastronomicznych (restauracje, bary, stołówki), a także prowadzenia własnej działalności gospodarczej, polegającej na organizacji przyjęć, usług hotelarskich, agroturystycznych i cateringowych. Nauka na tym kierunku

zapewnia zdobycie kwalifikacji:

– sporządzanie potraw i napojów,

– organizacja żywienia i usług gastronomicznych.

Przewidywany próg punktowy: 80

Przedmioty brane pod uwagę: j.polski, matematyka, biologia, j.obcy