Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

Uczniowie tego kierunku zdobywają wiedzę i umiejętności w zakresie organizowania i wykonywania prac związanych z montażem instalacji systemów energetyki odnawialnej oraz wykonywaniem konserwacji i naprawy urządzeń wchodzących w ich skład. Zajęcia z przedmiotów zawodowych odbywają się w nowocześnie wyposażonych pracowniach i laboratoriach.

W ostatnich latach obserwuje się intensywny rozwój rynku odnawialnych źródeł energii. Pojawia się coraz więcej firm oferujących urządzenia proekologiczne np. kolektory słoneczne, pompy ciepła, kotły na biomasę, ogniwa fotowoltaiczne, elektrownie wiatrowe. W związku z tym stale rośnie zapotrzebowanie na specjalistów z tej dziedziny.

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

Zawód technika urządzeń systemów energetyki odnawialnej daje możliwość kontynuowania nauki na uczelniach technicznych w zakresie proekologicznych technologii, jak również założenia własnej firmy lub pracy w przedsiębiorstwach specjalizujących się w instalowaniu, projektowaniu i serwisowaniu systemów bazujących na “zielonej energii”.

W trakcie nauki uczeń uzyskuje kwalifikacje:

– montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej,

– eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.

Przewidywany próg punktowy: 100

Przedmioty brane pod uwagę: j. polski, matematyka, fizyka, j. obcy