Technik pojazdów samochodowych

Uczniowie tego kierunku zdobywają wiedzę i umiejętności z zakresu budowy, eksploatacji i naprawy pojazdów samochodowych, a także diagnostyki samochodowej. Absolwenci mają możliwość zatrudnienia w stacjach obsługi, kontroli pojazdów samochodowych, zakładach produkcyjnych i naprawczych, przedsiębiorstwach transportu samochodowego. W trakcie nauki w szkole uczniowie mają możliwość zdobycia prawa jazdy (są to zajęcia bezpłatne) oraz zdobycia następujących kwalifikacji:

– diagnoza i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych,

– diagnoza i naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych,

– organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych.

Przewidywany próg punktowy: 100

Przedmioty brane pod uwagę: j. polski, matematyka, fizyka, j. obcy