Technik mechatronik

Uczeń technikum mechatronicznego zdobywa wiedzę w zakresie elektroniki, mechaniki oraz informatyki, poznaje zasady działania urządzeń technicznych i automatycznych. Zajęcia odbywają się w nowoczesnej pracowni komputerowego projektowania i programowania sterowników PLC.

Absolwent może podejmować pracę w nowoczesnych zakładach produkcyjnych oraz zakładach oferujących usługi z zakresu napraw, montażu oraz serwisowania urządzeń i systemów mechatronicznych, np. systemów alarmowych, automatyki do bram itp..

Może również kontynuować naukę w wyższych uczelniach na wydziałach mechatronicznych, mechanicznych, informatycznych, elektronicznych, telekomunikacyjnych oraz zdobywa następujące kwalifikacje:

– montaż urządzeń i systemów mechatronicznych,

– eksploatacja urządzeń i systemów mechatronicznych,

– projektowanie i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych.

Przewidywany próg punktowy: 100

Przedmioty brane pod uwagę: j. polski, matematyka, fizyka, j. obcy