Technik mechanizacji rolnictwa

Kształcenie w tym kierunku obejmuje diagnostykę pojazdów i maszyn rolniczych, podstawy techniki, automatyki i elektrotechniki, zajęcia praktyczne, praktykę zawodową, bezpłatną naukę jazdy samochodem, ciągnikiem rolniczym i kombajnem zbożowym. Istnieje także możliwość uzyskania uprawnień spawacza.

Absolwent uzyskuje wykształcenie i kwalifikacje umożliwiające pozyskanie środków finansowych z Unii Europejskiej na prowadzenie indywidualnego gospodarstwa rolnego. Może również znaleźć zatrudnienie jako menadżer przedsiębiorstw rolnych, przedstawiciel handlowy producenta sprzętu rolniczego i środków do produkcji rolnej oraz specjalista ds. naprawy pojazdów i maszyn rolniczych oraz zdobyć kwalifikacje takie jak:

– użytkowanie pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie,

– obsługa techniczna oraz naprawa pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie,

– organizacja prac związanych z eksploatacją środków technicznych stosowanych w rolnictwie.

Przewidywany próg punktowy: 80

Przedmioty brane pod uwagę: j.polski, matematyka, biologia, j.obcy