Technik mechanizacji rolnictwa

Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki zajmuje się użytkowaniem, obsługą i naprawami pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie. Zawód ten daje możliwość zapoznania się z nowoczesnymi technologiami informatycznymi stosowanymi w rolnictwie, poznania sprzętu rolniczego, wykorzystywanego w produkcji roślinnej, zwierzęcej i ogrodniczej oraz możliwość obsługi i naprawy pojazdów i maszyn rolniczych.

 

Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia:

MG.03. Eksploatacja pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie

MG.42. Eksploatacja systemów mechatronicznych w rolnictwie

Absolwent kończący szkołę w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotechniki potrafi:

 • obsługiwać pojazdy i maszyny rolnicze,
 • obsługiwać maszyny samobieżne,
 • diagnozować oraz wykonywać naprawy pojazdów i maszyn rolniczych,
 • wykonywać czynności kontrolno – obsługowe,
 • prowadzić pojazdy samochodowe i ciągniki rolnicze,
 • programować sprzęt rolniczy wyposażony w nowoczesną technologię nawigacyjną,
 • posługiwać się językiem obcym zawodowym,
 • pracować w zespole,
 • podczas nauki uczeń tego kierunku może zdobyć dodatkowe uprawnienia na: opryskiwacze rolnicze, wózki jezdniowe z napędem silnikowym z mechanicznym napędem podnoszenia, piły mechaniczne oraz rębaki do drewna, może zdobyć też uprawnienia spawalnicze.

Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki może znaleźć zatrudnienie:

 •  w firmach transportowych,
 • w zakładach diagnostyki i mechaniki rolniczej,
 • w serwisach sprzętu rolniczego,
 • posiada kwalifikacje, aby ubiegać się o dotację z ARiMR Młody Rolnik

W procesie naboru punktowane będą następujące przedmioty:

 

 1. język polski
 2. matematyka
 3. biologia
 4. język obcy

Przewidywany próg punktowy – 80

Galeria