Technik mechanik (spec.: spawalnictwo)

Uczniowie technikum mechanicznego o specjalizacji: spawalnictwo w trakcie czteroletniego cyklu kształcenia nabywają wiedzę i umiejętności praktyczne z zakresu łączenia metali technikami spawalniczymi, tj. spawania gazowego, elektrycznego, w osłonach gazów MIG/MAG i TIG, łukiem krytym oraz cięcia gazowego (acetylenowo-tlenowego), elektrodą nietopliwą i plazmą. Po ukończeniu szkoły uzyskują książeczkę spawacza i certyfikat na wybrane metody spawania bez dodatkowego i kosztownego kursu spawalniczego zdobywając w ten sposób kolejny zawód. Uzyskane przygotowanie pozwala absolwentom na podjęcie pracy w różnych przedsiębiorstwach a pracodawcy w kraju i zagranicą poszukują i chętnie zatrudniają spawaczy z wykształceniem technika oferując im atrakcyjne warunki finansowe i lepsze warunki pracy. Jest to jedna z najbardziej poszukiwanych w przemyśle specjalizacji, a technicy spawalnicy mogą pełnić funkcje technologa, kontrolera jakości jak również pracować na stanowiskach produkcyjnych. Kształcenie na tym kierunku umożliwia podjęcie studiów wyższych oraz zdobycie następujących kwalifikacji:

– wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi,

– organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń.

Przewidywany próg punktowy: 100

Przedmioty brane pod uwagę: j. polski, matematyka, fizyka, j. obcy