Technik mechanik (spec.: spawalnictwo)

Technik mechanik o specjalności spawalnictwo zajmuje się łączeniem materiałów różnymi metodami spawalniczymi. Organizuje, nadzoruje i wykonuje prace związane z łączeniem, cięciem i zgrzewaniem materiałów oraz projektowaniem, wytwarzaniem, eksploatacją i utrzymaniem w ruchu różnego rodzaju maszyn i urządzeń mechanicznych. Przeprowadza ich montaż, naprawy i konserwacje, wykrywa i usuwa przyczyny awarii oraz uszkodzeń, wymienia zużyte lub uszkodzone elementy oraz zespoły w maszynach i urządzeniach.

Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia:

MG.20.Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi,

MG.44. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń.

 

Absolwent kończący szkołę w zawodzie technik mechanik specjalność spawalnictwo:

– potrafi wykonywać połączenia spawane różnymi metodami spawalniczymi: spawanie w osłonie gazów ochronnych MIG/MAG i TIG, spawanie gazowe, spawanie elektryczne,

– potrafi zaprojektować połączenia konstrukcyjne oraz części maszyn przy pomocy oprogramowania typu CAD,

– posiada umiejętności oceny złączy spawanych i obsługuje urządzenia kontrolno-pomiarowe,

– posługuje się językiem obcym zawodowym,

– potrafi pracować w zespole,

-otrzymuje książeczkę spawacza oraz certyfikat Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach na wybrane metody spawania.

 

Technik mechanik specjalność spawalnictwo może znaleźć zatrudnienie:

– w budownictwie przemysłowym,

– przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją urządzeń technicznych,

-zakładach usługowo-naprawczych jako specjalista z zakresu łączenia metali,

-na stanowiskach nadzoru technicznego, jako technolog, konstruktor, organizator przebiegu procesów wytwarzania maszyn i urządzeń,

– jako kontroler jakości, konserwator i pracownik z zakresu utrzymania ruchu.

 

W procesie naboru punktowane będą następujące przedmioty:

  1. język polski
  2. matematyka
  3. fizyka
  4. język obcy

Przewidywany próg punktowy – 100

Galeria