Technik mechanik (spec.: programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie CAD/CAM)

Technik mechanik o specjalizacji: programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie CAD/CAM oprócz ogólnej wiedzy i umiejętności z rysunku technicznego, podstaw konstrukcji maszyn, technologii, maszynoznawstwa czy metrologii, poznaje także zagadnienia związane z komputerowym wspomaganiem projektowania CAD (AutoCAD, Solid Edge), komputerowym wspomaganiem wytwarzania CAM (Edge CAM) oraz obsługą i programowaniem obrabiarek sterowanych numerycznie CNC. Osoby o takim wykształceniu znajdują zatrudnienie w sferze produkcyjnej i usługowej wszystkich działów gospodarki, a w szczególności związanej z dynamicznie rozwijającą się na Podkarpaciu „Doliną Lotniczą”. Absolwent tego kierunku może znaleźć pracę na stanowisku konstruktora, technologa, mistrza, kierownika działu obsługi i napraw, specjalisty ds. zaopatrzenia oraz operatora i programisty obrabiarek sterowanych numerycznie CNC. Nabyte przygotowanie zawodowe stanowi także dobre podstawy do podjęcia studiów wyższych oraz zapewnia następujące kwalifikacje:

– użytkowanie obrabiarek skrawających,

– organizowanie i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń.

Przewidywany próg punktowy: 100

Przedmioty brane pod uwagę: j. polski, matematyka, fizyka, j. obcy