Technik informatyk

Technik informatyk

Technik  informatyk zajmuje się budową i obsługą systemów operacyjnych, pisaniem programów komputerowych, projektowaniem stron www, grafiką komputerową, a także składaniem i konfigurowaniem sprzętu.

 

Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia:

EE.08.Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci.

EE.09. Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych.

 

Absolwent kończący szkołę w zawodzie technik informatyk:

 • wykonuje montaż komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych,
 • projektuje lokalne sieci komputerowe i administruje nimi,
 • tworzy aplikacje internetowe i bazy danych oraz administruje bazy,
 • potrafi tworzyć i obrabiać grafikę, dźwięk i filmy na potrzeby stron internetowych,
 • potrafi zabezpieczać strony internetowe oraz bazy danych,
 • zarządza witrynami i aplikacjami internetowymi,
 • posługuje się językiem obcym zawodowym,
 • potrafi pracować w zespole,
 • podczas nauki uczeń tego kierunku ma możliwość uzyskania certyfikatów ECDL i Akademii

Technik informatyk może znaleźć zatrudnienie jako:

 • administrator sieci,
 • serwisant sprzętu komputerowego,
 • programista,
 • grafik komputerowy,

W procesie naboru punktowane będą następujące przedmioty:

 1. język polski
 2. matematyka
 3. fizyka
 4. język obcy

Przewidywany próg punktowy – 100

Galeria