Technik hotelarz

W trakcie nauki uczeń zapoznaje się z fachową i kompleksową obsługą gościa hotelowego, z zasadami organizowania i obsługiwania różnych imprez, aranżowania obiektów hotelowych i gastronomicznych. Uczniowie odbywają praktykę zawodową w renomowanych hotelach. Po ukończeniu szkoły istnieje możliwość zatrudnienia w hotelach, ośrodkach wypoczynkowych, uzdrowiskach, pensjonatach itp. Absolwenci mogą również prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług noclegowych. Nauka na tym kierunku zapewnia zdobycie następujących kwalifikacji:

– planowanie i realizacja usług w recepcji,

– obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie.

Przewidywany próg punktowy: 80

Przedmioty brane pod uwagę: j.polski, matematyka, geografia, j.obcy