Technik hotelarstwa

Technik hotelarstwa kompleksowo obsługuje gości hotelowych, organizuje usługi turystyczne, rekreacyjno – sportowe i gastronomiczne oraz obsługuje kongresy, targi, bankiety i inne imprezy. Jest zawodem o charakterze usługowym, polegającym na zapewnieniu podróżnym i turystom zakwaterowania, wyżywienia oraz usług dodatkowych z tym związanych. Technik hotelarstwa to osoba o wysokiej kulturze osobistej, pracująca zgodnie z zasadami: etyka, estetyka i etykieta. Zawód hotelarza jest odpowiedni dla osób lubiących kontakt z ludźmi, empatycznych i cierpliwych oraz takich, które posiadają zdolności organizacyjne.

Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia:

TG.12. Planowanie i realizacja usług w recepcji

TG.13. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie

Absolwent kończący szkołę w zawodzie  technik hotelarstwa:

 • fachowo i kompleksowo obsługuje gości hotelowych w różnych obiektach świadczących usługi hotelarskie,
 • udziela informacji turystycznej, dobiera ofertę hotelową do potrzeb gości,
 • wykonuje prace związane z obsługą gości w recepcji,
 • sporządza dokumentację hotelową związaną m.in. z rezerwacją usług hotelarskich, czy rozliczeniem kosztów pobytu gości,
 • utrzymuje czystość i porządek w jednostkach mieszkalnych,
 • przygotowuje i podaje śniadania,
 • organizuje usługi dodatkowe w hotelach,
 • potrafi pracować w zespole,
 • posługuje się językiem obcym zawodowym,
 • podczas nauki uczeń tego kierunku może uczestniczyć w kursach: kelner – barman, barista.

Technik hotelarstwa może znaleźć zatrudnienie:

 • w obiektach bazy noclegowej, takich jak: hotele, motele, ośrodki wypoczynkowe, zakłady uzdrowiskowe, pensjonaty, zajazdy, schroniska, a także we współczesnej bazie ruchomej, np.: linie promowe, kolejowe czy lotnicze.
 • w organach administracji samorządowej (gminy, powiaty, województwa), związanych z usługami hotelarskimi czy turystycznymi,
 • w branżowych organizacjach i stowarzyszeniach,
 • jako rezydent czy pilot wycieczek,
 • może prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług hotelarskich,
 • zawód hotelarza stwarza również szanse na zatrudnienie poza granicami kraju.

W procesie naboru punktowane będą następujące przedmioty:

 1. język polski
 2. matematyka
 3. geografia
 4. język obcy

Przewidywany próg punktowy – 80

Galeria