Technik elektronik

Technik elektronik zajmuje się instalacją, montażem, konserwacją i naprawą aparatury i urządzeń elektronicznych. Posiada też wiedzę na temat oprogramowania sprzętu elektronicznego. Do zadań technika elektronika należy m.in.: serwis urządzeń elektrotechnicznych i elektronicznych oraz zajmowanie się instalacjami wchodzącymi w skład inteligentnego domu – takimi jak domofony, alarmy, automatyka bram.

Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia:

EE.03.Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych.

EE.22.Eksploatacja urządzeń elektronicznych.

Absolwent kończący szkołę w zawodzie technik elektronik:

 • montuje układy elektroniczne i elektryczne,
 • naprawia układy elektroniczne i elektryczne,
 • uruchamia układy i urządzenia elektroniczne i elektryczne,
 • instaluje urządzenia elektroniczne i elektryczne,
 • programuje urządzenia elektroniczne,
 • pracuje ze światłowodami,
 • uruchamia sieci komputerowe,
 • naprawia sprzęt elektroniczny,
 • posługuje się językiem obcym zawodowym,
 • potrafi pracować w zespole,
 • podczas nauki uczeń tego kierunku może zdobyć uprawnienia SEP do 1kV oraz     certyfikat instalatora systemów alarmowych.

 

Technik elektronik może znaleźć zatrudnienie:

 • w elektronicznych zakładach produkcyjnych i naprawczych,
 • w serwisach urządzeń elektronicznych,
 • jako pracownik technicznego dozoru nad specjalistycznymi urządzeniami elektronicznymi w laboratoriach i szpitalach,
 • jako instalator nowo zakupionej aparatury pomiarowo – kontrolnej,
 • może prowadzić własną działalność gospodarczą.

W procesie naboru punktowane będą następujące przedmioty:

 1. język polski
 2. matematyka
 3. fizyka
 4. język obcy

Przewidywany próg punktowy – 100

Galeria