Technik elektronik

Technik elektronik zajmuje się instalacją, montażem, konserwacją i naprawą sprzętu komputerowego i elektronicznego. Nauka przedmiotów zawodowych odbywa się w specjalistycznych laboratoriach, gdzie uczeń poznaje budowę i zasady działania sprzętu elektronicznego.

Absolwent może znaleźć zatrudnienie w zakładach produkujących i naprawiających sprzęt elektroniczny oraz na stanowiskach obsługujących zaawansowane systemy sterowane elektronicznie.

Zdecydowana większość naszych absolwentów kontynuuje naukę w wyższych uczelniach, na kierunkach, informatycznych, elektronicznych, telekomunikacyjnych.

W trakcie nauki uczeń ma możliwość zdobycia następujących kwalifikacji:

– wykonywanie instalacji urządzeń elektronicznych,

– eksploatacja urządzeń elektronicznych.

Przewidywany próg punktowy: 100

Przedmioty brane pod uwagę: j. polski, matematyka, fizyka, j. obcy