Technicy mechanicy CNC w projekcie „Podkarpacka Akademia Motoryzacji – Innowacyjne Szkolnictwo Zawodowe”

Zespół Szkół Technicznych w Leżajsku uczestniczy w projekcie „Podkarpacka Akademia Motoryzacji – Innowacyjne Szkolnictwo Zawodowe”. Jego głównym celem jest wzrost zatrudnienia absolwentów szkół prowadzących kształcenie zawodowe poprzez poprawę jakości szkolnictwa zawodowego dostosowanego do potrzeb rynku pracy oraz wzbogacenie oferty edukacyjnej szkół w branży Automotive na terenie województwa podkarpackiego. Partnerem wiodącym projektu jest „Stowarzyszenie Wschodni Sojusz Motoryzacyjny” z siedzibą w Tarnobrzeskim Parku Przemysłowo Technologicznym. Uczestnikami przedsięwzięcia jest pięć szkół i pięć zakładów pracy z branży Automotive. Oprócz ZST Leżajsk w projekcie realizowanymw okresie od 1 września 2018 r. do 30 września 2020 r. biorą udział: Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli, Zespół Szkół Technicznych w Mielcu, Zespół Szkół im. Por. Józefa Sarny w Gorzycach i Zespół Szkół nr 2 w Nowej Dębie. Do każdej z w/w placówek oświatowych przypisano w projekcie partnera strategicznego w postaci pracodawcy z branży Automotive którymi są Borg Warner, Superior Industries, Federal Mogul, Kirchoff Automotive i  Pilkington Automotive. Projekt zakłada m.in. modernizację programu nauczania dla zawodu technik mechanik/technik mechatronik do potrzeb rynku pracy zgodnie z wymaganiami firm branży motoryzacyjnej, staże uczniów i nauczycieli w w/w zakładach pracy oraz zakup pomocy dydaktycznych niezbędnych w procesie kształcenia na wymienionych kierunkach. W Zespole Szkół Technicznych w Leżajsku programem projektu objęta została klasa 2TA technikum mechanicznego o specjalności programowanie i obsługa obrabiarek CNC. Grupa 31 uczniów będzie miała możliwość uczestnictwa w 300 godzinnych wakacyjnych płatnych stażach zawodowych w firmie Borg Warner i Superior Industries. Pozwoli im to na nabycie wiedzy i umiejętności praktycznych zgodnie z wymaganiami pracodawców. Projekt obejmuje również 160 godzin stażu dla nauczycieli przedmiotów zawodowych w w/w przedsiębiorstwach. Mamy nadzieję, że przełoży się tona jeszcze lepszą efektywność procesu kształcenia na kierunku technik mechanik CNC.

Może Ci się również spodoba