Światowy Tydzień Przedsiębiorczości w ZST

Od 18 do 22 listopada uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w dwunastej edycji Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości – największego na świecie (organizowanego w stu siedemdziesięciu krajach) wydarzenia promującego świadomy rozwój, aktywną postawę wobec życia i podejmowanie biznesowych inicjatyw.

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości to międzynarodowy projekt promujący przedsiębiorczość, który daje możliwość wzbogacenia  oferty edukacyjnej o ciekawe zajęcia przygotowujące uczniów do wejścia na rynek pracy. W tym roku realizowaliśmy projekt Młodzieżowej Fundacji Przedsiębiorczości: „Otwarta firma” – „Biznes przy tablicy”. Uczniowie wzięli udział w  ciekawych prelekcjach, warsztatach, indywidualnych  spotkaniach  z przedstawicielami różnych firm
i instytucji naszego regionu. Szkołę odwiedzili pracownicy:

 • Okręgowego Inspektoratu Pracy w Rzeszowie,  
 • MTU Aero Engines Polska,
 • Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej – WUP w Rzeszowie,
 • Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Leżajsku,
 • Podkarpackiego Centrum Hurtowego AGROHURT S.A,
 • Superior Industries Production Poland Sp. z o.o. w Stalowej Woli,
 • BNP PARIBAS  Bank Polska S.A.  Oddział w Leżajsku,
 •  BorgWarner Poland,
 •  RSTECHNOLOGY w Gniewczynie Trynieckiej,
 • Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Leżajsku,
 • Komendy Powiatowej Policji w Leżajsku,
 • Spółdzielni Socjalnej Dębnianka w Leżajsku,
 • B&P Engineering Sp. z o.o. w Przeworsku.

Dzięki takiej różnorodności problematyki, uczniowie naszej szkoły mogli dowiedzieć się wielu ciekawych informacji, na przykład o potrzebie rozwijania tzw. kompetencji miękkich, rozwoju własnej ścieżki kariery zawodowej oraz jak w aktywny sposób kształtować swoje zainteresowania i cechy przedsiębiorcze. Prowadzący wykłady i warsztaty pracownicy firm i instytucji uświadamiali  młodzież, iż należy cały czas pracować nad sobą, wzmacniając mocne strony swojej osobowości. A będąc osobą przedsiębiorczą łatwiej jest zdobywać wiedzę w szkole, współpracować z innymi, zaś w przyszłości stać się świadomym uczestnikiem rynku pracy.

Szkoła uczestnicząc w programie:

 • tworzy sprzyjającą atmosferę dla współpracy z przedstawicielami życia gospodarczego
  w regionie,
 • buduje pozytywne relacje z lokalnym biznesem,
 • umożliwia młodzieży bezpośredni kontakt z praktykami biznesu,
 • przygotowuje uczniów do aktywnego i świadomego uczestnictwa w życiu gospodarczym,
 • pomaga młodym ludziom rozwijać przedsiębiorcze zachowania w miejscu zamieszkania,
 • przybliża podstawowe zasady podejmowania działalności gospodarczej,
 • umożliwia uczniom poznanie specyfiki lokalnego rynku pracy,
 • przygotowuje uczniów do wejścia na rynek pracy,
 • pomaga młodym ludziom związać ich przyszłość z rodzinną miejscowością.

Szkoła za aktywne uczestnictwo w projekcie otrzymała dyplom z podpisem Zbigniewa Modrzewskiego Prezesa Zarządu Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości.

Może Ci się również spodoba