Światowy Tydzień Przedsiębiorczości w naszej szkole  

 

Od 12 do 16 listopada uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w jedenastej edycji Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości – największego na świecie
(organizowanego w stu siedemdziesięciu krajach) wydarzenia promującego świadomy rozwój, aktywną postawę wobec życia i podejmowanie biznesowych inicjatyw.

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości to międzynarodowy projekt promujący przedsiębiorczość, który daje możliwość wzbogacenia  oferty edukacyjnej o ciekawe zajęcia przygotowujące uczniów do wejścia na rynek pracy.

Jako szkoła ponadgimnazjalna, uczestniczyliśmy w module: „Biznes przy tablicy”. Uczniowie wzięli udział w  ciekawych prelekcjach, warsztatach, indywidualnych  spotkaniach  z przedstawicielami różnych firm i instytucji naszego regionu. Szkołę odwiedzili pracownicy:

 • Okręgowego Inspektoratu Pracy w Rzeszowie,
 • MTU Aero Engines Polska,

–  Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej – WUP w Rzeszowie,

–  Powiatowego Urzędu Pracy w Leżajsku,

–  Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Leżajsku,

–  Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości – Uniwersytet Rzeszowski,

–   Podkarpackiego Centrum Hurtowego AGROHURT S.A,

–   Superior Industries Production Poland Sp. zo.o.,

–   Zakładu Usług Elektroenergetycznych El- Chem Sp.zo.o.,

–   BorgWarner Poland,

–    RSTECHNOLOGY

Dzięki takiej różnorodności problematyki, uczniowie naszej szkoły, mogli dowiedzieć się wielu ciekawych informacji, na przykład o potrzebie rozwijania tzw. kompetencji miękkich, rozwoju własnej ścieżki kariery zawodowej oraz jak w aktywny sposób kształtować swoje zainteresowania i cechy przedsiębiorcze. Prowadzący wykłady i warsztaty pracownicy firm i instytucji uświadamiali  młodzież, iż należy cały czas pracować nad sobą, wzmacniając mocne strony swojej osobowości. A będąc osobą przedsiębiorczą łatwiej jest zdobywać wiedzę w szkole, współpracować z innymi, zaś w przyszłości stać się świadomym uczestnikiem rynku pracy.

Szkoła uczestnicząc w programie:

 • tworzy sprzyjającą atmosferę dla współpracy z przedstawicielami życia gospodarczego w regionie,
 •  buduje pozytywne relacje z lokalnym biznesem,
 •   umożliwia młodzieży bezpośredni kontakt z praktykami biznesu,
 • przygotowuje uczniów do aktywnego i świadomego uczestnictwa w życiu gospodarczym,
 • pomaga młodym ludziom rozwijać przedsiębiorcze zachowania w miejscu zamieszkania,
 • przybliża podstawowe zasady podejmowania działalności gospodarczej,
 • umożliwia uczniom poznanie specyfiki lokalnego rynku pracy,
 • przygotowuje uczniów do wejścia na rynek pracy,
 • pomaga młodym ludziom związać ich przyszłość z rodzinną miejscowością.

Szkoła za aktywne uczestnictwo w projekcie otrzymała dyplom z podpisem Zbigniewa Modrzewskiego Prezesa Zarządu Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości.

Koordynatorzy programu: Ewelina Surma, Barbara Tołpa, Monika Karakuła.

Galeria

Może Ci się również spodoba