Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Technicznych w Leżajsku przyznało stypendia uzdolnionej młodzieży

Działające przy naszej szkole Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Technicznych w Leżajsku utworzyło program stypendialny, którego celem jest pomoc zdolnej i działającej na rzecz szkoły młodzieży. 27 marca odbyła się uroczystość wręczenia stypendiów z udziałem wyróżnionych uczniów, rodziców, dyrekcji szkoły, władz stowarzyszenia, władz samorządowych, przedstawicieli Rady Rodziców, wychowawców i nauczycieli. Symboliczne czeki stypendialne w wysokości: 800, 1000 i 1200 złotych wręczyli: Prezes Stowarzyszenia Joanna Goździewska i  Dyrektor Szkoły  Halina Samko. Odebrało je 31 uczniów, którzy osiągają wysokie wyniki w nauce, reprezentują szkołę podczas konkursów, olimpiad przedmiotowych, zawodów sportowych oraz wykazują się dodatkową aktywnością i działalnością społeczną. Uroczystość umiliła występem artystycznym Magdalena Pustelny. W części oficjalnej, Dyrektor Szkoły Halina Samko przedstawiła prezentację, w której przybliżyła zebranym gościom najważniejsze wydarzenia z bieżącego roku szkolnego. Złożyła też gratulacje nagrodzonym uczniom i ich rodzicom, zachęcając jednocześnie młodzież do dalszej pracy, nawiązując do hasła, iż „trzeba mieć pasję, żeby wyzwolić entuzjazm potrzebny do działania i realizacji celów oraz marzeń”.  Przygotowany przez uczniów technikum żywienia i usług gastronomicznych poczęstunek był świetną okazją do rozmowy, wymiany uwag i pomysłów pomiędzy rodzicami, wychowawcami i dyrekcją szkoły.

Galeria

Może Ci się również spodoba