Stolarz

Uczniowie podczas kształcenia uzyskują wiedzę i umiejętności z zakresu obsługi i eksploatacji nowoczesnych maszyn stolarskich, technologii drewna i materiałoznawstwa. Nauka zawodu obejmuje zajęcia praktyczne w doskonale wyposażonym warsztacie stolarskim w szkole, gdzie uczniowie wykonują meble i stolarkę budowlana dla lokalnych firm, szkół i instytucji.

Po zakończeniu nauki absolwenci mogą podjąć pracę w przedsiębiorstwach produkujących meble, stolarkę budowlaną i w zakładach przemysłu drzewnego.

Edukacja w tym zawodzie kończy się zdobyciem kwalifikacji:

– wytwarzanie wyrobów stolarskich.

Przedmioty brane pod uwagę: j.polski, matematyka, fizyka, j.obcy