Stolarz

Stolarz zajmuje się obróbką drewna i tworzyw drzewnych, wykonuje i konserwuje przedmioty wykonane z drewna, potrzebne w budownictwie i wykończeniu wnętrz. Do najważniejszych zadań stolarza należy: wykonywanie i konserwacja elementów drewnianych używanych w budownictwie (np. schodów, drzwi, parkietów, szaf wnękowych), wykonywanie i konserwacja mebli zwykłych oraz ozdobnych, wykonywanie drewnianych przedmiotów codziennego użytku (galanteria użytkowa), odnawianie i konserwacja drewnianych antyków.

Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia:

AU.15 Wytwarzanie wyrobów stolarskich.

 

Absolwent kończący szkołę w zawodzie stolarz:

–  wykonuje wyroby z drewna i tworzyw drzewnych,

– wykonuje prace związane z obsługą maszyn i urządzeń stosowanych w stolarstwie,

–  wykonuje naprawę, renowację i konserwację wyrobów stolarskich,

– potrafi pracować w zespole,

– posługuje się językiem obcym zawodowym,

Stolarz może znaleźć zatrudnienie:

– w zakładach produkujących meble, stolarkę budowlaną, w pracowniach konserwacji i renowacji mebli,

– może prowadzić własną działalność gospodarczą.

W procesie naboru punktowane będą następujące przedmioty:

  1.  język polski
  2.  matematyka
  3. fizyka
  4.  język obcy

Bez progu punktowego

Galeria