Sprzedawca

Sprzedawca zajmuje się przyjmowaniem dostaw,  przygotowywaniem towarów do sprzedaży wykonywaniem prac związanych z obsługą klientów oraz realizacją transakcji kupna i sprzedaży.  Posiada wiedzę z zakresu  towaroznawstwa, promocji i organizacji sprzedaży  towarów.

 

 

Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia:

AU.20 Prowadzenie sprzedaży

Absolwent kończący szkołę w zawodzie sprzedawca:

umie organizować zaopatrzenie, przyjmować dostawy towarów oraz dokonywać kontroli jakościowej i ilościowej towarów,

– potrafi przygotować towar do sprzedaży i dokonać jego ekspozycji,

– umie pozyskać i obsłużyć klientów oraz dokonać realizacji transakcji kupna i sprzedaży, stosując różne formy i techniki sprzedaży,

– umie obliczać ceny, marże, podatek VAT, dokonywać  inkasa należności,

– potrafi obsługiwać  kasę fiskalną, wagi elektroniczne, urządzenia do znakowania towarów oraz program magazynowo – sprzedażowy,

– umie rozliczyć i zabezpieczyć utarg,

– potrafi dokonywać spisu z natury i obliczać różnice inwentaryzacyjne,

– umie stosować różne formy promocji towarów,

– potrafi przyjmować i rozpatrywać reklamacje, zgodnie z obowiązującymi procedurami,

– potrafi pracować w zespole,

– posługuje się językiem obcym zawodowym,

– podczas nauki w szkole uczeń tego kierunku może zdobyć uprawnienia operatora wózków widłowych, umiejętność  obsługi programu magazynowo – sprzedażowego Subiekt GT.

Sprzedawca może znaleźć zatrudnienie:

– jako sprzedawca, kasjer, magazynier, kierownik sklepu,

– w punktach sprzedaży detalicznej (sklepy, hipermarkety),

– w punktach sprzedaży hurtowej (hurtownie).

W procesie naboru punktowane będą następujące przedmioty:

  1. język polski
  2. matematyka
  3. geografia
  4. język obcy

Bez progu punktowego

Galeria