Sprzedawca

Plan nauczania obejmuje oprócz przedmiotów ogólnokształcących także przedmioty typowo zawodowe. Zajęcia praktyczne odbywają się w specjalistycznych pracowniach szkolnych: sali detalu i sali hurtu. Uczniowie nabywają kwalifikację: – prowadzenie sprzedaży. Zdobywają wiedzę z zakresu sprzedaży towarów, rozliczeń finansowych, funkcjonowania rynku oraz podstaw ekonomii.
Nauka trwa 3 lata i kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe. Uczeń uzyskuje dyplom zawodowy, który respektowany jest we wszystkich krajach Unii Europejskiej.
Po ukończeniu szkoły absolwenci nabywają umiejętności praktycznych w zakresie:

fachowego i rzetelnego sprzedawania towaru,
udzielania poradnictwa sprzedażowego zgodnie z zasadami kultury i etyki pracy,
przechowywania i konserwowania towarów zgodnie z obowiązującymi normami,
zorganizowania i wykorzystywania urządzeń sklepowych do ekspozycji i sprzedaży towarów,
sporządzania dokumentacji sklepowej,
prowadzenia rozmowy sprzedażowej w języku obcym,
posługiwania się wybranymi programami komputerowymi.

Do podstawowych zadań zawodowych wykonywanych przez sprzedawcę należy sprawna i kompetentna obsługa klienta w punktach sprzedaży detalicznej, wykonywanie czynności związanej z ruchem towarów, opakowań i środków pieniężnych.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie sprzedawca może być zatrudniony zarówno w placówkach zajmujących się sprzedażą detaliczną jak i hurtową.

Przedmioty brane pod uwagę: j.polski, matematyka, geografia, j.obcy