Ślusarz

W trakcie kształcenia uczniowie zdobywają kwalifikacje w zakresie wykonywania różnego rodzaju konstrukcji, elementów ozdobnych, galanterii metalowej (np. balustrady, ogrodzenia) oraz konserwacji i naprawy elementów metalowych. Po ukończeniu 18 lat, uczniowie mogą uzyskać książeczkę spawacza honorowaną na całym świecie oraz uprawienia do spawania metodą TIG, MIG/MAG. Praktyka zawodowa odbywa się warsztatach szkolnych.

Absolwenci tej specjalności mogą znaleźć zatrudnienie w zakładach usługowo-naprawczych, wytwarzających wyroby artystyczne oraz zajmujących się produkcją i eksploatacją elementów metalowych.

Edukacja w tym zawodzie kończy się zdobyciem kwalifikacji:

– wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi.

Przedmioty brane pod uwagę:

j.polski, matematyka, fizyka, j.obcy