Ślusarz

Ślusarz to specjalista zajmujący się ręczną i ręczno – maszynową obróbką metalu, a także montażem,  naprawą,  konserwacją urządzeń technicznych i narządzi. Wykonuje również elementy maszyn, urządzeń oraz sprzętu powszechnego użytku metodami obróbki ręcznej i maszynowej np. toczeniem, frezowaniem, szlifowaniem. Przygotowuje różne konstrukcje metalowe, stosując połączenia metodami nitowania, spawania, lutowania, zgrzewania.  Naprawia  i konserwuje sprzęt gospodarstwa domowego, (np. zamki do drzwi, sprzęt AGD). Ślusarz zdobywa wiedzę i umiejętności  praktyczne z zakresu ślusarstwa  oraz spawalnictwa.

Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia:

MG.20. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi.

 

  Absolwent kończący szkołę w zawodzie ślusarz potrafi:

 – posługiwać się dokumentacją techniczną w zakresie wykonywanych zadań zawodowych,

– wykonywać szkice części maszyn i mechanizmów,

– dobierać materiały do wykonywanych prac,

– wykonywać pomiary warsztatowe,

–  trasować w zakresie właściwym operacjom ślusarskim,

– wykonywać podstawowe prace z zakresu obróbki ręcznej, posługując się narzędziami ślusarskimi i                elektronarzędziami,

– obsługiwać obrabiarki skrawające tj. tokarki, frezarki, wiertarki, szlifierki, piły mechaniczne,

– wykonywać spoiny metodą MAG/MIG  i TIG,

– wykonywać pomoce warsztatowe niezbędne do prac ślusarskich,

– oceniać stan techniczny maszyn, urządzeń, przyrządów i narzędzi,

– wykonywać naprawę i konserwację maszyn, urządzeń, przyrządów i narzędzi,

– wykonywać naprawę i konserwację oraz zabezpieczać przed korozją wyroby galanterii metalowej,

– oceniać jakość wykonywanych prac,

– przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska podczas wykonywania zadań zawodowych,

– pracować w zespole,

– posługiwać się językiem obcym zawodowym,

– podczas nauki w szkole uczeń tego kierunku może zdobyć dodatkowe uprawnienia np. spawacza metodą MAG/MIG i TIG.

 

 Ślusarz może znaleźć zatrudnienie:

  • w zakładach przemysłu maszynowego, warsztatach samochodowych,
  • na budowach,
  • w firmach sanitarnych i instalacyjno – grzewczych,
  • w serwisach naprawy sprzętu domowego,
  • w pracowniach ślusarstwa artystycznego (konserwacja, naprawa, odtwarzanie metalowych wyrobów artystycznych),
  • może prowadzić własną działalność gospodarczą.

 

W procesie naboru punktowane będą następujące przedmioty:

  1. język polski
  2. matematyka
  3. fizyka
  4. język obcy

Bez progu punktowego

Galeria