SAMORZĄD  UCZNIOWSKI w roku szkolnym 2018/2019

 

 

 Przewodniczący:

        Szymon Kusek – klasa 2 TI

 

Zastępcy przewodniczącego:

        Wiktoria Kapka – klasa 3 TH

       Mateusz Grabarz – klasa 3TI

 

Sekretarz:

        Agata Szpila – klasa 3 TG

 

Sekcja informacyjna:

       Sebastian Kochan – klasa 2 TI

      Dawid Kuraś – Kak   – klasa 2 TK

 

Sekcja organizacyjna:

       Maciej Czechowicz – klasa 1 TI

      Marcin Sieńko  – klasa 1 TD

 

Sekcja pomocy koleżeńskiej:

       Łukasz Zalot  – klasa 1 TA

      Aleksander Kniaź  – klasa 3 TD

 

Sekcja kulturalna:

       Aneta Burszta  – klasa 1 TG

      Klaudia Piwudzka  – klasa 2 TJ

Może Ci się również spodoba