Rada Rodziców

Rada Rodziców przy Zespole Szkół Technicznych w Leżajsku

ul. Mickiewicza 67

37-300 Leżajsk

NIP: 816-10-31-257

Nr konta: 93 9187 0001 3001 0000 0097 0001

Prezydium  Rady:

Przewodniczący:                    Bernadetta Wróbel

Z-ca Przewodniczącego :       Grzegorz Czapla

Sekretarz:                              Bogusław Babiarz

Skarbnik:                               Ewa Trojan

Członek:                                Andrzej Gwóźdź

Członek:                                Marta Wawrzaszek

Członek:                                Aneta Tofilska

Skład  Komisji  Rewizyjnej:

Przewodniczący:                   Maria Więcław- Bąk

Członek komisji :                  Elżbieta Markowska

Członek komisji :                  Elżbieta Kuczek