Projekt „Praktyki we Włoszech szansą rozwoju Zespołu Szkół Technicznych w Leżajsku”

Projekt „Praktyki we Włoszech szansą rozwoju Zespołu Szkół Technicznych w Leżajsku”

 

Dbając o rozwój oferty edukacyjnej poprzez aktywne uczestniczenie w krajowych i międzynarodowych programach podnoszenia kwalifikacji zawodowych, od sierpnia 2018 roku w Zespole Szkół Tecznicznych w Leżajsku realizowany jest projekt pod nazwą „Praktyki we Włoszech szansą rozwoju Zespołu Szkół Technicznych w Leżajsku” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Głównym celem realizacji projektu jest wszechstronny rozwój osobisty i zawodowy uczestników praktyk, rozwój umiejętności językowych, wzrost przedsiębiorczości, kreatywności, jak również rozwój kompetencji zawodowych i międzykulturowych.

Projekt realizowany będzie przez 18 miesięcy i obejmuje uczniów klas drugich i trzecich technikum żywienia i usług gastronomicznych oraz technikum hotelarskiego.

Składa się on z części praktycznej, w ramach której uczniowie odbywają praktyki zawodowe oraz programu kulturowego, dzięki któremu uczestnicy mają możliwość poznania zabytków i kultury Włoch, a także  nabywają umiejętności aklimatyzacji w innym środowisku kulturowym.

W bieżącym roku, w pierwszej części projektu wzięło udział 20 uczniów z klas trzecich.  Młodzież realizowała projekt w dniach 4 – 17.11.2018 roku w miejscowości Chatillon w regionie Aosta (Włochy).

W części praktycznej projektu, uczniowie odbywali praktyki w miejscowym hotelu Randez Vous i restauracji Da Vinci. Zostali podzieleni na sześć grup i każdego dnia, poszczególne grupy odbywały praktykę w różnych częściach hotelu i restauracji. Była to między innymi obsługa  śniadań, praca w kuchni przy przygotowywaniu obiadów i kolacji, obsługa obiadów i kolacji, prace porządkowe w hotelu, obsługa recepcji.

Program kulturowy projektu obejmował całodniową wycieczkę do Mediolanu i Turynu oraz na Lazurowe Wybrzeże, wyjazd kolejką linową z miejscowości Cervinia na szczyt Małego Materhornu, wzięcie udziału w  wieczorze włoskim w regionalnym stylu aostańskim oraz zwiedzanie Wenecji (w drodze powrotnej do Polski).

Zdaniem uczniów, którzy wzięli udział w realizacji pierwszej części projektu, dzięki zawodowej praktyce zagranicznej zapoznali się z funkcjonowaniem hoteli i restauracji oraz sposobem ich zarządzania we Włoszech, zasadami przygotowywania dań kuchni włoskiej oraz nabyli doświadczenie w obcowaniu z klientami pochodzącymi z różnych krajów.  Rozwinęli również swoje umiejętności językowe, przez praktyczne wykorzystanie słownictwa zawodowego w języku angielskim i włoskim. Praktyka zagraniczna w znacznym stopniu podniosła kwalifikacje zawodowe i osobiste naszych uczniów.

 

GALERIA

Może Ci się również spodoba