PROGRAM „ZADOWOLONY KONSUMENT”

Uczestnictwo w Programie świadczy o zaangażowaniu Szkoły w przygotowanie i prezentację korzystnej oferty edukacyjnej, a także potwierdza realizację działań mających na celu rozwój uczniów oraz podnoszenie kwalifikacji kadry nauczycielskiej.

Może Ci się również spodoba