PRAKTYKI WE WŁOSZECH SZANSĄ ROZWOJU ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH W LEŻAJSKU