Pożegnanie maturzystów

26 kwietnia absolwenci technikum i liceum ogólnokształcącego dla dorosłych odebrali z rąk wychowawców świadectwa ukończenia szkoły. Zanim jednak nastąpił ten moment, w auli szkolnej odbyły się oficjalne uroczystości z udziałem dyrekcji szkoły, władz samorządowych, przedstawicieli Rady Rodziców, uczniów, wychowawców, nauczycieli, rodziców oraz zaproszonych gości.

Dyrektor Szkoły Halina Samko w ciepłych słowach podsumowała cztery lata nauki przyszłych maturzystów. Podkreśliła, że szkoła była nie tylko miejscem zdobywania wiedzy, lecz stworzyła też warunki do uzyskania dodatkowych kwalifikacji oraz rozwoju pasji i zainteresowań. Życzenia powodzenia na maturze złożyli absolwentom: Starosta Marek Śliż, Wicestarosta Zdzisław Leśko i Przewodnicząca Rady Rodziców przy ZST Magdalena Kątnik – Kowalska. W imieniu absolwentów głos zabrali: Weronika Jeleśniański i Aleksander Socha, którzy podziękowali wychowawcom i nauczycielom za trud włożony w wychowanie, cierpliwość i wyrozumiałość. Następnie Dyrekcja szkoły wręczyła świadectwa i nagrody uczniom wyróżnionym za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorową frekwencję. Rodzice nagrodzonych uczniów otrzymali listy gratulacyjne. Nagrody i dyplomy  otrzymali również uczniowie  działający na rzecz szkoły, członkowie Zespołu Pieśni i Tańca „Ziemia Leżajska”. Okazji do wspomnień, wzruszeń, ale i śmiechu dostarczył program artystyczny przygotowany przez Ewę Kossak – Hospod przy współpracy Dariusza Wołczastego, wspaniale zaprezentowany przez członków i sympatyków Samorządu Uczniowskiego. Nie zabrakło w nim dobrego humoru, prezentacji wychowawców i klas kończących naukę, a także skeczy nawiązujących do szkolnej rzeczywistości . Dopełnieniem były występy Weroniki Jeleśniański z Zespołem B17, Magdaleny Pustelny i Bartłomieja Hajdra.

Galeria

Może Ci się również spodoba