Powiatowy Konkurs Informatyczno – Programistyczny

Wspieranie uczniów zdolnych w rozwijaniu zainteresowań informatycznych, motywowanie do poszerzania wiedzy i zdobywania nowych umiejętności oraz zachęcanie młodzieży do wyboru informatyki, jako dalszej drogi kształcenia – to tylko wybrane cele Powiatowego Konkursu Programistycznego, którego I edycja odbyła się 11 grudnia w naszej szkole. W finale rywalizowało 9 uczniów z gimnazjów w Leżajsku, Brzózie Królewskiej, Sarzynie, Giedlarowej i Grodzisku Górnym, którzy zostali wyłonieni w szkolnych eliminacjach.

Konkurs przebiegał dwuetapowo. Pierwszy polegał na rozwiązaniu testu, który został umieszczony na platformie Moodle. Etap drugi obejmował dwa zadania praktyczne: z programowania w języku C++  oraz wykonania kolorowanki o tematyce świątecznej w grafice rastrowej. Prace uczestników konkursu były oceniane przez nauczycieli informatyki ZST.

Laureatami konkursu zostali:

I miejsce – Krzysztof Sternik z Gimnazjum Miejskiego w Leżajsku

II miejsce – Łukasz Wach z Gimnazjum w Brzózie Królewskiej

III miejsce Marcin Kondeusz z Gimnazjum w Nowej Sarzynie

Nagrody laureatom i uczestnikom konkursu wręczył Wicedyrektor Szkoły Mirosław Szląskiewicz.

Zwycięzcom konkursu oraz ich opiekunom serdecznie gratulujemy!

Galeria

Może Ci się również spodoba