Porozumienie o współpracy- RSTECHOLOGY Adam Rachfał