Polsko – Niemiecka Wymiana Młodzieży ZST Leżajsk- JPRS Friedberg

W dniach od 17 do 23 marca, dwudziestosześcioosobowa grupa młodzieży z naszej szkoły wraz z opiekunami: Alfredą Grabowską – Błońską, Anną Kochmańską, Anną Zając i Janem Jużyńcem wyjechała do Niemiec w ramach projektu wymiany młodzieży. Wyjazd merytorycznie i finansowo wspierała Polsko – Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM) – organizacja międzynarodowa utworzona na mocy ustawy podpisanej 17 czerwca 1991 roku przez rządy Polski i Niemiec, w ramach ratyfikacji „Traktatu o dobrym sąsiedztwie i współpracy”. Jej zadaniem jest promowanie wzajemnego poznania i zrozumienia oraz współpracy młodych ludzi z Polski i Niemiec. Młodzież była  zakwaterowana w katolickiej palcówce kształceniowej, gdzie również miała zapewnione posiłki. 

Głównym koordynatorem projektu ze strony ZST była pani Alfreda Grabowska- Błońska, której na seminarium kontaktowym w Chełmnie  organizowanym przez PNWM udało się pozyskać szkołę partnerską we Friedbergu [Johann – Philipp –Reis Schule], ściśle odpowiadającą naszym kierunkom kształcenia. W projekcie uczestniczyli uczniowie z klas technikum mechatronicznego, informatycznego oraz technikum żywienia i usług gastronomicznych. Strona niemiecka bardzo starannie przygotowała program wymiany. Każdy dzień wypełniała praca nad projektami, która była doskonałą okazją do integracji kulturalnej, doskonalenia języka oraz skonfrontowania wiedzy technicznej  nabytej w szkole z zawodową rzeczywistością. W programie przewidziano także zwiedzanie. Dzięki temu młodzież mogła obejrzeć miejscowe zakłady pracy – mechatronicy udali się do zakładów energetycznych „OvaG”, a technicy żywienia i  usług gastronomicznych zwiedzali  miejscowe piekarnie „Hinnerbӓcker”, gdzie obejrzeli proces powstawania szerokiego asortymentu pieczywa. Była to także dobra sposobność, aby w praktyce zobaczyć, jak funkcjonuje w Niemczech system kształcenia dualnego. Model ten oparty jest na ścisłej współpracy przedsiębiorstwa oraz szkoły zawodowej, gdzie uczeń odbywający naukę w przedsiębiorstwie już od samego początku stanowi część zespołu, a za swoją pracę otrzymuje wynagrodzenie.

Wraz z niemieckimi kolegami uczniowie ZST zrealizowali projekty – mechatronicy wykonali modele różnego rodzaju elektrowni [pompowo-szczytowa, gazowa, jądrowa, wodna oraz wiatrowa] oraz porównali źródła energii w Polsce i Niemczech.  Z kolei technicy żywienia przygotowali potrawy tradycyjnej kuchni naszych zachodnich sąsiadów. W menu znalazły się m.in.: pieczywo ługowe, bułeczki, precle oraz lasagne.

Podczas wyjazdu nie zabrakło też czasu na aspekt krajoznawczy. Na trasie zwiedzania znalazły się m.in.: uzdrowiskowe miasteczko Bad Nauheim, znane z tężni i źródeł solankowych, Friedberg  oraz Frankfurt –  wielokulturowa i finansowa metropolia.

P

Może Ci się również spodoba