Piekarz

Nauka trwająca 3 lata przygotowuje uczniów do pracy w zakładach piekarniczych. W czasie procesu edukacji oprócz kształcenia ogólnego uczniowie poznają elementy produkcji piekarskiej, wyposażenie techniczne piekarni oraz zasady funkcjonowania takiego typu zakładów
w gospodarce rynkowej. Corocznie wyjeżdżają na miesięczny kurs dokształcający w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Stalowej Woli. Praktyczna nauka zawodu (2 dni w tygodniu) odbywa się w zakładach piekarniczych.
Uczniowie zdobywają kwalifikacje:
– produkcja wyrobów piekarskich.

Przedmioty brane pod uwagę: j.polski, matematyka, biologia, j.obcy