Piekarz

Piekarz zajmuje się sporządzaniem ciast i wypiekiem pieczywa pszennego, żytniego, mieszanego oraz formowaniem wyrobów. Posiada wiedzę o surowcach, produktach stosowanych w piekarnictwie, ich przydatności do produkcji, przechowywaniu, procesach technologicznych, warunkach produkcji przemysłowej i produkcji na małą skalę np. pieczywa  dietetycznego oraz specjalnego. Posiada też wiedzę z zakresu budowy oraz obsługi maszyn i urządzeń zgodnie z zasadami BHP, drobnego sprzętu, a także aparatury kontrolno – pomiarowej stosowanej w piekarstwie.

Kalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia:

TG.03 Produkcja wyrobów piekarskich

 

 

Absolwent kończący szkołę w zawodzie piekarz:

– przygotowuje  surowce do produkcji wyrobów piekarskich,

– sporządza półprodukty piekarskie,

– potrafi dzielić ciasta i kształtować kęsy na wyroby piekarskie,

–  umie przeprowadzić rozrost oraz wypiek pieczywa,

– obsługuje maszyny i urządzenia stosowane w produkcji wyrobów piekarskich,

– potrafi pracować w zespole,

– posługuje się językiem obcym zawodowym,

Piekarz może znaleźć zatrudnienie:

– w zakładach produkujących wyroby piekarnicze,

– może także otworzyć własną działalność gospodarczą.

W procesie naboru punktowane będą następujące przedmioty:

  1. język polski
  2. matematyka
  3. biologia
  4. język obcy

Bez progu punktowego

Galeria