Operator obrabiarek skrawających

Uczniowie podczas nauki w szkole poznają budowę, działanie oraz obsługę nowoczesnych obrabiarek skrawających, technologię wytwarzania wyrobów na tych urządzeniach.

Operator obrabiarek sterowanych numerycznie należy do zawodów poszukiwanych na rynku pracy. Absolwent tego kierunku znajdzie zatrudnienie w zakładach produkcyjnych, w branży metalowej, elektrotechnicznej, elektronicznej, chemicznej.

Kończąc naukę uczeń zdobywa kwalifikacje:

– użytkowanie obrabiarek skrawających.

Przedmioty brane pod uwagę: j.polski, matematyka, fizyka, j.obcy