O projekcie

Liderem projektu pn. „Podkarpacie stawia na zawodowców” jest Wojewódzki Urząd Pracy

w Rzeszowie, zaś jednym z partnerów projektu jest powiat leżajski. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.2.

Łączna wartość projektu to suma  ponad 75 mln zł; z czego kwota alokacji w powiecie leżajskim wynosi  2 676 475,60 ; w tym wkład własny w wysokości   363 180,- zł.

Okres realizacji projektu    : 05.2012 – 10.2014

Cel główny projektu : podniesienie jakości i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego w województwie podkarpackim do końca października 2014 r.