Nasz stypendysta Prezesa Rady Ministrów – Piotr Piwoński z IV TD

19 grudnia w Wojewódzkim Domu Kultury w Rzeszowie odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów. W gronie uhonorowanych 218 uczniów znalazł się Piotr Piwoński z czwartej klasy technikum mechatronicznego, który z rąk Wojewody Podkarpackiego Ewy Leniart i Podkarpackiego Kuratora Oświaty Małgorzaty Rauch otrzymał symboliczny dyplom.

Stypendia Prezesa Rady Ministrów przyznawane są uczniom szkół ponadgimnazjalnych, którzy otrzymali promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazują szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki.

Piotr Piwoński jest uczniem z najwyższą średnią w szkole. Na  koniec roku szkolnego 2017/2018 uzyskał średnią 5,75, a na zakończenie I semestru w klasie czwartej – 5,33. Osiąga sukcesy w licznych konkursach matematycznych i przedmiotowych. Brał udział m.in. w: Olimpiadzie Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej ( XV miejsce w Polsce), Podkarpackim Konkursie Matematycznym i.. F. Leji, Konkursie Matematycznym im. prof. J. Marszała. W lutym 2019 roku weźmie udział w finale konkursu „Matematyka w technice dla technika”. Występuje w Zespole Pieśni i Tańca „Ziemia Leżajska”.

Może Ci się również spodoba