Murarz – tynkarz

Absolwenci tego zawodu uzyskują kwalifikacje w zakresie wykonywania różnego rodzaju elementów budowlanych takich jak: mury nośne, ścianki działowe, nadproża, stropy, sklepienia, układania glazury i terakoty, wykonywania tynków, gładzi gipsowych, izolacji przeciwwilgociowych, izolacji termicznych, tynków ozdobnych
i szlachetnych, stiuków, sztablatur, i tynków sgraffito, a także remontów i konserwacji obiektów budowlanych. Uczniowie łączą teorię z praktyką, która odbywa się
w pracowni zajęć praktycznych w szkole oraz  na budowach. Absolwenci tej specjalności mogą znaleźć zatrudnienie w firmach budowlanych, zakładach usługowo-remontowych lub też prowadzić działalność gospodarczą w tej dziedzinie.

Przedmioty brane pod uwagę: j.polski, matematyka, fizyka, j.obcy