Mistrzowie w zawodzie operator obrabiarek skrawających wyłonieni

25 uczniów klas technikum mechanicznego oraz Branżowej Szkoły I Stopnia, przystąpiło w piątek 21 lutego, do rywalizacji o tytuł mistrza w zawodzie operator obrabiarek skrawających. Druga edycja konkursu przebiegała w trzech etapach: pisemnym (test), materiałoznawstwo i forma praktyczna. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwała komisja w składzie: Przewodniczący – Krzysztof Rudziński, członkowie: Piotr Turczyn, Waldemar Golik, Jerzy Garbacki, Artur Fus.

Laureatami zostali:

w pionie Branżowej Szkoły I Stopnia:

I miejsce – Marcin Wiatr z klasy III A

II miejsce – Piotr Ćwiek z klasy III A

III miejsce – Krzysztof Ściuk z klasy III A

w pionie technikum:

I miejsce – Marcin Niemiec z klasy III TA (obronił I miejsce z ubiegłego roku)

II miejsce – Grzegorz Działo z klasy III TC

III miejsce – Piotr Buczkowski z klasy III TA

Najlepsi uczniowie otrzymali nagrody rzeczowe ufundowane przez: Starostwo Powiatowe w Leżajsku, Radę Rodziców przy Zespole Szkół Technicznych w Leżajsku, Pracownię Praktycznej Nauki Zawodu Zespołu Szkół Technicznych, firmy: Ardaco – Dariusz Kuras, OSK Laser Auto – Sylwester Rzepko, Matel – Tadeusz Gauda, Jazgot – Andrzej Krzywdzik, Narzędziopol – Piotr Grzywna, Wojciech Zabłotni.

Może Ci się również spodoba